www.dfs.no
 0.6
m/s.
°C
%
mm.
m.
cm.
mm.
mm.
cm.
m.
m.
m.
m.
Ballistisk koeffisient. Kulas flyvedyktighet.
Trykk på denne og effektiv koeffisient beregnes.
Den forteller om hvor fort kula bremser opp i lufta. jo høyere verdi jo bedre flyver den og har en flatere kulebane.
Hullavstand. Avstanden mellom hullkornet og skiva i diopteret.
Kornhøyde. Avstanden mellom senter i pipa og senter i hullkornet.
Sikteavstand. Avstanden mellom sikteøyet og hullkornet.
Tabell i knepp? Tabellene Avvik, Vind og Sikte kan skrives ut med angivelse i knepp fremfor cm.
Sikte. Angi hvilken type sikte på våpenet.
Utgangshastighet. Kulas utgangshastighet.
Hullkornstørrelse.
Temperatur. Temperatur i lufta, har en viss påvirkning på kulebanen.
Luftfuktighet. Liten påvirking på kulebanen.
Barometertrykk. Har stor påvirkning på kulebanen.
Høyde over havet. Ved å trykke på 'Høyde over havet' vil standard verdier for baromertrykk, lufttrykk og temperatur fylles ut.
Minste avstand. Tabellens minste avstand.
Lengste avstand. Tabellens lengste avstand.
Intervall. Beregn tabell for hvert intervall.
Nullstilling. Tabellens nullstilling. (Gjelder ikke for Avvik og Vind.)